PETRA VARL: PROSTOR V DVEH DEJANJIH

Prostor v prvem dejanju naseljuje koreografija preostanka podob, ki jih je umetnica ustvarila v preteklih tridesetih letih svojega delovanja. A vendarle podobe niso več vidne, temveč brezkompromisno in neprodušno zaprte v nov umetniški objekt. Gesto je mogoče razumeti kot umetničino obračunavanje z lastno preteklostjo, ustvarjanje nekakšnega kataloga raisonné, ki pa mu je odvzeta njegova funkcija in namesto tega naseljuje razstavni prostor kot objekt, ki napoveduje umetničin trenutni in bodoči interes. V drugem dejanju umetnica v ospredje postavlja gledalčevo izkušnjo. Prostor, zvok, svetloba in telo niso le zunanji dejavniki, temveč so bistveni elementi za razumevanje umetničinega trenutnega razmisleka o umetniškem delu. Prostor tokrat združuje štiri individualne »aktivne snovi«, le te pa gledalca vpeljujejo v igro nepričakovanih vidikov in preizpraševanja razmerja, ki vznika med telesom in prostorom.

2020-2022
Petra Varl, avtorica
Tevž Logar, kustos
Matic Vrabič, oblikovanje arhitekture
Pascal Mérat in Janez Grošelj, oblikovanje luči
Uroš Belantič in Tina Verbič, oblikovanje oblačil
Sašo Kalan, oblikovanje zvoka
http://www.petravarl.com/slo/prostor-v-dveh-dejanjih.html