ADA FINCI TERSEGLAV: DVAKRAT O ČASU

Zvočno delo Račun za eno leto je dihajoč organizem misli, nenatačnen dokument plasti spominov, ki še niso izginili. Avtorica se v delu poigrava s konceptom računa kot dokaza izvedene transakcije med porabljenim časom in doživetjem. Posamezni vtisi se stapljajo v entiteto, ki ni kronološka, temveč asociativna, in deluje primarno kot poskus arhiviranja bežečih podob.
Kratki film Pet perspektiv se pretaplja v eno je skupek petih časovno fragmentiranih pripovedi o času, ki so ga subjekti doživeli skupaj, a vsak na svoj način. Umetnica z uporabo barv obravnava tematiko smrti, ki pa ni črna ali brezbarvna, tudi ne statična, ampak v teku – gre za barvit, večglasen proces, poln spreminjajočih se emocij.

2023

Ada Finci Terseglav, avtorica

Gregor Dešman, oblikovanje zvoka

Matic Vrabič, oblikovanje stolov

Neža Kokol, spremno besedilo

Klemen Ilovar, fotografije

Prostor za umetnost NÓT, produkcija

S podporo:

Mestna občina Ljubljana, Sandberg Instituut